İstanbul Escort sapık istanbul maltepe escort sevgisi

Sapık istanbul maltepe escort sevgisi

Erkek sayısındaki aşırılığın bu nedenden ötürü olduğunu bir saatten beri size anlatıyorum. Ünlü' 'cinsel içgüdü" nüz, attığını vurmak için bol atış yaptırma yolunu tutmuş. Tam gereken sayıda erenköy damızlığın bulundurulduğu haralarda, arada bir insan eli işe karışmazsa gayretler boşa gidebilir. Samson’un hayvancılık derslerinde atların çiftleştirilmesine dokuz sayfa ayrılmıştır; Grignon 'daki genç öğrencilerine şöyle diyordu: istanbul bayan escort Çünkü aygır kolayca yolunu şaşırabilir"; ve "azar azmaz seyisin eliyle ona yol göstermesi gerekir", vb. ' Ama, söylediğiniz gibi, güçlük yalnız erkeğin beceriksizliğinden ' doğmaz; dişi de direnir ve kaçınır; çokluk sıkıca tutmak gerekir onu. Bu dikkate değer çekinme iki şekilde anlaşılabilir: Birincisi yapmacak bir karşı koymayla erkeğin isteklerini körükleyen Galatea' nın insana değin duygularım hayvana yakıştırmak, ikincisi ise hem isteyen, hem de km kan hayvanın duygularım' da bulmaktır. Bu iki anlayış birbirine karışmıyor mu? Size yemin ederim ki, kimileri bunun farkına bile varmamış görünüyorlar; M. de Gourmont'un ikinci görüşü bir kez daha ortaya atması birinciye karşıt olduğunu göstermek içindir. Kuşkusuz bir üçüncüsü de var bunun, değil mi? Oyle; cinsel içgüdü dişide de, erkekte olduğu kadar kararsızdır... Evet, dişi ancak döllendiği zaman tamamlandığını hissedecektir; ama döllenmeyi organlarının gizli bir gereksemesinden ötürü istiyorsa, belirsizce istediği şey şehvettir ve kesinlikle erkek değildir; erkek de kendi yönünden kesin olarak dişiyi arzulamaz, hee Ie döllemeyi hiç istemez, aradığı tek şey şehvettir. Her ikisi de yalnız haz duymanın peşindedirler. İşte bundan ötürüdür ki, istanbul maltepe escort dişinin hem erkekten kaçtığını hem de haz duymak istediğini ve sonunda bunu kendisine duyurabilee cek tek varlık olan erkeğe döndüğünü pek sık görüyoruz. Tam şehveti ancak birbirleriyle duyabildiklerini (hiç olmazsa dişinin ancak erkekle) ve organlarının ancak çiftleşmede gerekli şekilde kullamldığını kabul ediyorum; ama anlaşılan onlar bunu bilmiyorlar ya da ancak içgüdünün, her zaman değil, ama bu durumda, düştüğü karışıklık içinde biraz anlayabiliyorlar. 
Oysa döllemenin gerçekleşmesi için, iki kararsız isteğin hiç ol'mazsa bir kez aynı yöne çevrilmesi gerekir. Işte uygun zamanda dişide çıkan ve erkeği ona yanaşmaya iten bu kandırıcı kokunun nedeni; koku, daha doğrusu böcekteki antenlerin sezebileceği kadar etkili bir buğu; örnegin, döllemeyi ancak yumurtlamadan sonra, doğrudan doğruya yumurtaya yapan ve dişiyi aşk oyunlarının dışında tutar gibi görünen birtakım balık türlerinde dişiden değil de, yumurtadan çıkan buğu. 
Bu, kısa bir süre için bir parça aralanan ve geleceğin usulca girivermesi gereken eşsiz bir kapıdır. Düzensizce, ölüme, doğaya karşı bu kadar inanılmaz bir'zaferi kazanabilmek için istediğin gibi saçıp savurabilirsin! Kuşkusuz burada' düşüncesizce harcama" yoktur, hayır, çünkü verilen bu kadar fire kazandığın zaferin yanında hiç kalır... "Fire" değil mi, doğru söylediniz Evet, varılacak sonucun yararlı olmasını amaç edinenler ıçin _' fire. Ama sanat, düşünce ve oyun bu fire üstünde gelişebilir. Ana' jenetik ve katajenetik güçler, gördüğümüz gibi, nasıl birbirlerine karşı duruyorlarsa, aynı şekilde iki bağlılığın mümkün olduğunu göreceğiz: Dişinin soyuna, erkeğin de sanatına, sporuna, şarkısına. Bu iki bağlılığın yüce bir çatışmada karşılaşmaları kadar güzel bir dram düşünebilir misiniz? 
Yarın yapacağımız konuşmaya girmiş olmuyor muyuz? Ayrıca size birkaç soru daha sormadan doğa bilimlerinden ayrılmak iste' miyorum: 
Kendi cinsine dönük eğilimlerin bütün hayvan türlerinde bulunduğunu ileri sürüyor musunuz? 
Çoğunda; hepsinde olmayabilir. Elimde yeter bilgi bulunmadığından, fazla konuşamıyorum... Ama çiftleşmenin çok zor, hiç olmazsa çok karışık olduğu ve aşırı gayret harcamayı gerektirdiği türlerde bu eğilimlerin bulunduğunu ”sanıyorum; örneğin döllenmeleri dolayh bir biçimde olan yusufçuklarda, ya da örümceklerde, dişinin çiftleşmeden hemen sonra, hatta çiftleşme sırasında erkeği yalayıp yuttuğu öbür türlerde... Size söylediğim gibi, bunları kesinlikle savunamıyorum; böyle olduğuna inanmakla yetiniyorum. 
-Tuhaf bir inanç! Bunu daha kesinleştirmek ıçin çiftleşmenin cambazlık yapmayı gerektirdigi ya da tehlikeli olduğu türlerde, erkek eleman sayısının daha düşük bir oranda olduğunu belirtmek belki de yeter. Fabre'ın bir sözü beni irkiltiyor: "Ağustosun ikinci yarısında yetişkin böceklere rastlamaya başlıyorum... Şişkin karınlı dişilerin sayıları günden güne artıyor. Tersine narin eşleri oldukça az sayıda, arada bir çiftlerimi tamamlamakta güçlü bile çektiğim oluyor." Burada, eşini her zaman parçalayıp yiyen peygamber böceğinden söz etmektedir. İçgüdünün kesinliği erkek eleman sayısındaki azalmayı karşı-. " lıyorsa bu azalma aykırı gelmez. Erkek oynaşın dişi tarafından kurban edilmesi gerektiğine göre, erkeği çiftleşmeye iten arzunun kaçınılmaz ve kesin olması önem kazanır; arzu kesinleşince de erkeklerin üstün sayıda olmaları yararsızlaşır. Tersine, içgüdü gevşerse, erkek sayısının artması gerekir ve şehvet tehlikeli olmaktan _ çıkınca, hiç olmazsa kolaylaşınca, içgüdü de gevşer.